Industrielektriker

Vi arbetar med uthyrning och rekrytering av industrielektriker. En industrielektriker är en yrkesperson som specialiserat sig på att installera, underhålla och reparera elektriska system och utrustning inom industrin. Detta kan inkludera allt ifrån maskinparken i industrin, ledningar till automationssystem och service på industrins egna elanläggning. Industrielektriker är oftast verksamma på industriella företag, men kan arbete kan också förekomma på verkstäder, reparationsföretag och elfirmor som har serviceavtal med industrierna.

Industrielektriker

Vad gör en industrielektriker?

  • Installation av elektriska system och utrustning. Denna uppgift innebär att du ansvarar för att installera elektriska system och utrustning på en industri. Antingen genom att du är anställd direkt på industrin eller via en elfirma. Det kan handla om allt från den elektriska anläggningen, automationssystem och industriella maskiner. Du kan också vara med och planera installationen med lämplig planläggning för att arbetet på industrin ska kunna fortlöpa.
  • Underhåll och reparation av elektriska system och maskinpark. Som industrielektriker kan du också vara ansvarig för att underhålla i förebyggande syfte samt reparera elektriska system och maskiner. Du ska ha vana av att arbeta med hög- och lågspänning, samt besitta en stor kunskap om styr, programmering och automationsprocessen. Arbetet kan innebära att du regelbundet kontrollerar systemen och maskinerna för att se att allt fungerar som det bör och förekomma eventuella slitage och problem. Detta för att undvika omfattande reparationer eller produktionsstopp. Du kommer att vara ansvarig vid eventuella problem genom att lokalisera källan och ta vid lämplig åtgärd.
  • Diagnostik och lösning av elektriska problem. Vid tillfälle av elektriska problem inom hushållselen inom industrin kan du också vara ansvarig för att lokalisera och lösa problemet. Detta kan innebära att du utför olika tester och mätningar, samt använder olika verktyg och utrustning för att diagnostisera problemet.
  • Samarbete med andra yrkesgrupper. Ett gott samarbete kan vara a och o på vissa projekt. Det kan handla om att du behöver samråda med andra för att lösa elektriska problem eller för planering och genomförande av installationer och reparationer.

Att arbeta under ett stopp på en industri

Det kan förekomma arbete under ett stopp på en industri. Det kan hända att du kommer att ansvara för att utföra reparationer och underhåll på olika maskiner och utrustning under en avstängning av industrin. Det kan finnas många olika uppgifter att utföra under en begränsad tid vilket kan upplevas vara en utmaning för många.

Under ett industristopp är det viktigt att du har en strukturerad plan för hur du ska gå tillväga. Att följa säkerhetsföreskrifter och rutiner med noggrannhet är en hög prioritet eftersom du kan stöta på olika risker och faror när du arbetar med maskiner och utrustning.

Det kan också vara viktigt att du har god samarbetsförmåga med andra elektriker och yrkesgrupper under stoppet. Ni kan till exempel behöva lösa tekniska problem tillsammans och se till att allt blir gjort på ett effektivt sätt.

Att arbeta under ett stopp på en industri kan vara en utmaning, men det kan också vara en möjlighet att få lära dig nya saker och att få mer ansvar och möjlighet att påverka utvecklingen inom industrin.

Vad krävs det för att bli industrielektriker?

Det krävs oftast en teknisk utbildning inom el för att bli industrielektriker. Många väljer en utbildning på gymnasienivå, såsom en elinstallatörsutbildning, eller en utbildning på yrkeshögskola. Det finns också en möjlighet att lära sig yrket genom en utbildning via jobbet, en så kallad Yrkesintroduktion.

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer är det viktigt att du har ett intresse för teknik och elektronik, samt att du är noggrann, ansvarsfull och har en god förmåga att lösa problem. Du kommer ofta behöva lösa tekniska problem och utveckla nya lösningar, och det på ett effektivt och säkert sätt. Det kan också vara till din fördel om du besitter goda kunskaper inom matematik och fysik.

Karriärmöjligheter som industrielektriker

Som industrielektriker finns det en mängd olika karriärmöjligheter inom olika industrier och organisationer. Du kan till exempel arbeta på industriföretag, verkstäder och elfirmor, förslagsvis eLinked som har serviceavtal med industrierna. Du kan också välja att starta eget företag och erbjuda dina tjänster till olika kunder inom industrin.

Det är även ett alternativ att fortsätta din utbildning som industrielektriker, till exempel genom en högskoleutbildning inom elektronik eller elektroteknik.

Det är alltid attraktivt för arbetsgivarna med spetskompetens inom industrin. Det kan med andra ord vara fördelaktigt att specialisera dig på ett visst område inom elektronik och elektroteknik. Det kan till exempel handla om att du tar en fortsättningskurs och med det få djupare kunskaper inom valt område till exempel automationssystem, elsäkerhet eller energieffektivisering. Genom att specialisera dig på ett visst område kan du öka dina chanser till anställning och få möjlighet till en mer ansvarsfull specialistroll men även ha chansen att påverka utvecklingen inom industrin.

Som industrielektriker finns det möjlighet att resa och arbeta utomlands då det finns ett stort behov av industrielektriker i många länder världen runt. Många av de stora industriföretagen är etablerade i andra länder än Sverige. Genom att arbeta utomlands kan du få möjlighet att lära dig om olika kulturer och språk, samt att få en mer internationell karriär.

Fördelar och utmaningar med att arbeta inom industrin

Det finns många fördelar med att vara industrielektriker, men det finns också vissa utmaningar att ta hänsyn till. Nedan finner du några av de mest framträdande fördelarna och utmaningarna:

Fördelar:

  • Möjlighet att arbeta med teknik och elektronik. Som industrielektriker kan du få möjlighet att arbeta med teknik och elektronik djupgående, och få en inblick i hur olika system och maskinen fungerar. Du kan också få möjlighet att lösa tekniska problem och utveckla nya lösningar.
  • Varierande arbetsuppgifter. Som industrielektriker kan du ha en mängd olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket kan göra att du får en varierande arbetsdag. Du kan till exempel få möjlighet att installera nya system och maskiner, underhålla och reparera befintliga maskiner och lösa akuta problem.
  • Goda karriärmöjligheter. Industrielektriker är efterfrågade experter inom industrin, vilket ger goda karriärmöjligheter. Om du blir en duktig industrielektriker kan du säkert välja och vraka vart du önskar att arbeta. Du kan också välja att specialisera dig på ett visst område och få spetskompetens inom området.

Utmaningar:

  • Fysiskt krävande arbete. Att arbeta som industrielektriker kan ibland vara fysiskt krävande, eftersom du kan behöva arbeta i olika positioner och miljöer. Du kan till exempel behöva klättra på stegar och räcken, eller arbeta i trånga utrymmen.
  • Risk för olycksfall. När du arbetar med elektriska system och maskiner finns det alltid en viss risk för olycksfall. Du kan till exempel riskera att få elstötar eller att bli skadad på annat sätt. Det finns också kemi på många industrier, vilket kan öka olycksrisken Det är därför viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och rutiner, samt att du använder skyddsutrustning som behövs och är tillförordnad.
  • Stress och press. Som industrielektriker kan du också stöta på stress och press i ditt arbete. Du kan till exempel behöva arbeta under tidspress för att hinna bli klar med olika projekt, eller för att hjälpa till att lösa akuta problem medan arbetet på industrin ska fortlöpa som vanligt. Det är därför viktigt att du är duktig på att hantera stress och att du har förmågan att hålla fokus under pressade situationer.

Önskar du att höra mer?

Kontakta oss nedan genom vårt kontaktformulär så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar. Eller spana in våra lediga jobb som industrielektriker.