Installationselektriker

På eLinked så arbetar vi med uthyrning och rekrytering av Installationselektriker. Installationselektriker är en typ av elektriker som arbetar med att installera, underhålla och reparera befintliga anläggningar. Installationselektriker är ofta anställda direkt av elfirmorna och är involverade i projekt som gäller installationen av el i både nya och befintliga byggnader. På eLinked har vi många duktiga installationselektriker anställda som är specialiserade och många föredrar att arbeta på större byggen.

Installationselektriker måste vara noggranna och ha en god känsla, då det ofta är högt tempo på byggen men slutfinishen inte får kompenseras. De måste också ha en god fysisk form eftersom arbetet ofta kräver att de arbetar i olika positioner och ibland i trånga utrymmen. Det är ofta högt tempo när det produceras nya bostäder.

Att arbeta som installationselektriker innebär att man ofta arbetar på entreprenad, vilket innebär att man kan vara involverad i många olika projekt och resa till olika platser där nya byggnader produceras. Det kan också innebära att man arbetar under press och med tighta tidsplaner för att hålla projektet på rätt spår. Då nyproduktion involverar många olika yrkesgrupper som alla ska hålla sitt tidsschema. Trots utmaningarna är installationselektriker ett mycket givande yrke och man får vara med och bidra genom att producera nya bostäder och andra byggnader.

Installationselektriker på entreprenad

Arbetsuppgifter som Installationselektriker

Installationselektriker på entreprenad kan ha många olika arbetsuppgifter beroende på projektet. Några exempel på vanliga arbetsuppgifter för installationselektriker är:

 • Installera elen i nya byggnader, vilket inkluderar allt från centraler ledningar, eluttag, strömbrytare och belysning.
 • Underhålla och reparera befintlig el, vilket inkludera att rusta upp befintlig anläggning. För exempel stambyten och ROT-projekt.
 • Utföra säkerhetskontroller och felsöka för att se till att elen uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter och standarder. Allt arbete måste dokumenteras enligt elsäkerhetsverket regler.
 • Samarbeta med andra yrkesgrupper på byggen, vilket inkluderar snickare, målare, betongare och ingenjörer, för att säkerställa att projektet håller tidsramen.

Vad krävs för att bli entreprenadelektriker?

Att bli entreprenadelektriker kräver en grundläggande utbildning som elektriker och gärna en specialisering inom installation.

För att bli elektriker krävs det att man har genomgått en utbildning på gymnasienivå, till exempel en gymnasieutbildning med inriktning på el, en YH-utbildning eller motsvarande. Dessa utbildningar ger en grundläggande kunskap om el och hur elektriska system fungerar. Efter utbildning ska man arbetat sin lärlingstid så får man ut ett ECY, vilket är det giltiga certifikatet i Sverige.

För att bli entreprenadelektriker krävs det också att man har en god fysisk form eftersom arbetet ofta kräver att man arbetar i ett högt tempo, arbetet kan också innefatta arbete på hög höjd och ibland i trånga utrymmen. Det kan också vara en fördel om man har en god känsla för detaljer, då det förekommer mycket synliga installationer.

Karriärmöjligheter som entreprenadelektriker

Som entreprenadelektriker finns det många olika karriärmöjligheter att välja mellan. Här är några exempel på vad man kan göra:

 • Fortsätta att arbeta som entreprenadelektriker och ta på sig större och mer ansvarsfulla projekt. Man kan arbeta som ledande montör och ansvara för att leda ett arbetslag med elektriker.
 • Studera vidare till en allmän behörighet. Då kan man välja att öppna ett eget företag och driva egen elfirma.
 • Studera vidare för att bli elkonsult och arbeta med att projektera el till kunder.
 • Gå en utbildning för att bli besiktningsman och arbeta med att kontrollera att elektriska system uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter och standarder.

Fördelar och utmatningar med att arbeta som Installationselektriker

Det finns många fördelar med att arbeta som installationselektriker på entreprenad. Här är några exempel:

 • Möjlighet att arbeta med många olika projekt och platser. Som entreprenadelektriker kan man vara involverad i många olika projekt och få möjlighet att resa och arbeta på olika platser. Om det så bara är i ens egen stad eller i hela Sverige.
 • Goda löneförhållanden. Elektriker är ett yrke med bra lön som regel och som Installationselektriker kan man ha möjlighet att tjäna ännu mer genom att ta på sig större och mer ansvarsfulla projekt. Det är även vanligt förekommande med ackordslön på större projekt.
 • Möjlighet att utvecklas. Som entreprenadelektriker kan man fortsätta att lära sig och utvecklas genom att arbeta med olika typer av projekt och tekniker. Det är möjligt att bli specialist på specifika arbetsmoment, vilket leder till att man blir väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden.
 • Goda möjligheter till att starta eget i framtiden. Efter att man har samlat på sig erfarenhet som entreprenadelektriker kan man välja att öppna ett eget företag och bli sin egen chef. För att starta egen firma bör man ha en gedigen grund som elektriker, vilket man får som installationselektriker.
 • Viktigt och givande arbete. Installationselektriker är ett yrke som är viktigt för samhället eftersom elen är en grundläggande del av våra byggnader och infrastruktur. Att arbeta som entreprenadelektriker kan vara mycket givande för den som gillar att arbeta systematiskt och hitta ett bra workflow. Det är även givande att bidra till produktionen av nya byggnader och infrastruktur.

Som installationselektriker kan man stöta på många olika utmaningar. Här är några exempel:

 • Arbete under press. Som elektriker på entreprenad kan man ofta arbeta under press och med tighta tidsplaner för att hålla projektet ska bli klart i tid. Det kan innebära att man måste jobba extra hårt för att hinna med allt och att det ska synka med andra yrkesgruppers arbetsschema.
 • Arbete i olika unika miljöer. Som entreprenadelektriker kan man få arbeta i olika miljöer, till exempel i nya byggnader som produceras, i befintliga byggnader under renovering eller i produktion av industrifastigheter. Det kan innebära att man måste anpassa sig till olika arbetsförhållanden och förutsättningar. Detta kan vara både givande och utmanande.
 • Fysiskt krävande arbete. Arbetet som elektriker på entreprenad kan vara fysiskt krävande eftersom man ofta måste arbeta i olika positioner, höjder och storlek på utrymmen man arbetar i. Man måste därför vara i god fysisk form.
 • Stort ansvar. Som installationselektriker har man ett stort ansvar för att elen fungerar säkert och att alla regler följs. Fel i elen i byggnader kan leda till allvarliga olyckor, så du måste vara noggrann och hålla dig uppdaterad på föreskrifter och regler.

Framtiden som entreprenadelektriker

Det är svårt att säga exakt hur framtiden kommer att se ut för installationselektriker, men här är några trender som man kan förvänta sig att se inom området de närmsta åren:

 • Ökad efterfrågan på energi- och miljövänliga lösningar. Med ökad fokus på att minska vår påverkan på miljön kan det förväntas att det blir en ökad efterfrågan på elektriker som kan installera och underhålla solpaneler, vindkraftverk och andra alternativa energikällor. Detta kommer att påverka utformningen av produktionen av nya byggnader.
 • Utveckling av smarta hem. Med ökad användning av teknologi i våra hem kan det förväntas att det blir en ökad efterfrågan på elektriker som kan installera och underhålla smarta hem, som till exempel smarta strömbrytare och rörelsedetektorer. Det blir också allt vanligare med styrningar som KNX för exempel.
 • Digitalisering. Med ökad användning av teknologi kan det förväntas att det blir en ökad efterfrågan på elektriker som kan arbeta med att installera och underhålla digitala elektriska system, till exempel trådlösa nätverk och datacentraler. Det blir också mer och mer digitaliserat på arbetsplatserna med digitala ritningar.
 • Ökad säkerhet. Med ökad fokus på säkerhet och arbetsmiljö kan det förväntas att det blir en ökad efterfrågan på elektriker som kan installera och underhålla säkerhetsrelaterade elektriska system, som till exempel larm, sensorer och kameror. Det är också viktigt att elektrikerna arbetar smart och enligt arbetsmiljöverkets regler.
 • Ökad efterfrågan på renovering och uppgradering av befintlig el. Med ökad fokus på hållbarhet kan det förväntas att det blir en ökad efterfrågan på elektriker som kan hjälpa till med att renovera och uppgradera befintliga byggnader och elanläggningar. Många hus i Sverige behöver uppdateras och elektrifieringen av Sverige bidrar till att allt måste anpassas.

  Framtiden ser ljus ut för installationselektriker, önskar du att söka jobb som installationselektriker?

  Spana in våra lediga jobb