Vindkraftverk

Så kan elbranschen spela en nyckelroll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle

Vi känner alla till det stundande klimathotet och de konsekvenser som våra utsläpp kommer att leda till om inte våra samhällen ställer om till ett mer hållbart förhållningssätt och agerande. Elektrifieringen och elbranschens roll är avgörande när det gäller omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

De flesta färdplaner pekar åt samma håll: omställningen inom transporter och industri kommer kräva betydligt mer el. Fram till år 2045 kan det handla om en 30-procentig ökning jämfört med idag. Det kommer högst sannolikt att leda till en ökad efterfrågan på el, vilket i sin tur kräver resurser från elbranschen. I den här texten kommer vi titta närmare på vad det kan innebära för framtidens elbransch. Så läs vidare om du är intresserad av att lära dig mer!

Elbranschen behöver följa med i den ökade efterfrågan och det kan innebära bland annat kortare tillståndsprocesser och mer resurser till prövningsmyndigheterna. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver kraftiga investeringar. Elnätet behöver förnyas och byggas ut och stora delar av dagens elproduktion behöver antingen förnyas eller helt bytas ut innan 2045. Det kan handla om investeringar på uppemot 500 miljarder kronor i elnät och 600 miljarder kronor i elproduktion.

Elektricitet från förnybara källor

I Sverige är det politiska målet att producera all framtida elektricitet med hjälp av förnybara källor som vind, sol, vatten och bioenergi. Förbränningsmotorer kommer ersättas med elektriska drivenheter och koldioxidintensiva industriella processer kommer att omvandlas.

Övergången kommer kräva fler och bättre sätt att skörda el från förnybara källor, fler och bättre elfordon samt effektivare och renare industriella processer. Dessutom behövs det en mängd lösningar för lagring av förnybar el, nationella såväl som europeiska infrastrukturer för att förse elfordon med kraft, nya lagar och förordningar, ökar energisäkerhet och utveckling av en helt integrerad och stabil elmarknad.

Elektrifieringen av samhället kommer vara en viktig del i ett hållbart energisystem. Och även om förändringarna behöver ske snabbt är det viktigt att de beslut som tas är baserade på genomarbetade faktaunderlag.

Klimatomställningen kräver stora investeringar

Klimatomställningen är på allas läppar och även om själva konceptet är lätt att förstå, är genomförandet ett enormt åtagande som kräver stora investeringar i fossilfri el. Elektrifieringen innebär en enorm förändring i hur vi producerar och konsumerar energi. I Norden har vi gjort historiska satsningar på vatten-, kärn- och bioenergi, men vårt beroende av fossila bränslen är fortsatt stort. Inte minst inom transport- och industrisektorerna.

Klimatomställningen syns redan i praktiken i form av vindkraftverk och elbilar på städernas gator. I takt med att behovet av el växer, ökar också behovet av ny infrastruktur för att distribuera den. Här kan dagens och morgondagens elbransch och de elektriker som verkar i branschen spela en avgörande roll. Behovet av kompetent och kunnig personal kommer vara stort. Det kommer krävas nya anläggningar som kan producera såväl vätgas som metanol eller ammoniak. Denna produktion kräver i sig enorma mängder el.

Genom att lyfta fram de stora fördelarna med elektrifiering är det möjligt att skapa lokal acceptans för olika typer av investeringar som påverkar människors vardag och blir synliga i landskapet. Luften vi andas kommer bli renare och den biologiska mångfalden värnas. Dessutom blir vi mindre beroende av att importera fossila bränslen från utlandet om vi kan producera mer fossilfri el inom landet.

Ett hållbart och pålitligt elsystem

Nyckeln är ett kostnadseffektivt, pålitligt och hållbart elsystem där det finns en balans mellan planerbara och flexibla system i förhållande till mer väderberoende system. Här krävs investeringar i såväl produktionskapacitet som nätkapacitet och olika typer av energilagring. Även själva elmarknaderna kan behöva reformeras.

Det finns egentligen ingen slutpunkt i den utveckling som kommer att ske. Energisektorn kommer utvecklas konstant med nya innovationer som svarar mot morgondagens utmaningar. Tekniken kommer förmodligen se helt annorlunda ut i framtiden, men det krävs ändå beslutsamhet och agerande redan idag. Till exempel behöver elnätet klara transporter av elen dit där den verkligen behövs.

Sammantaget gör omställningen och de krav som följer med omställningen att elbranschen behöver vara rustad att möta den ökade efterfrågan. Det kommer krävas personal inom en mängd olika yrkeskategorier, inte minst elektriker.

Att arbeta som elektriker i framtidens elbransch

 

Framtiden inom elbranschen ser med andra ord ljus ut, det finns redan idag ett stort behov av elektriker som kan jobba inom såväl servicebranschen som industrin. Installation av solpaneler är ett annat område som växer kraftigt. Att arbeta inom elbranschen är både roligt och utvecklande, och det kommer hela tiden nya tekniska lösningar som gör att du kan vara med och påverka framtiden. Önskar du att arbeta i elbranschen eller eventuell byta jobb, spana in våra lediga jobb.