Elektriker elinked

Fördelar med att hyra in elektriker vid arbetstoppar

Behöver ditt företag elektriker, ledande montörer eller projektledare? Kanske funderar du på om ni ska rekrytera eller hyra in personal? I det här inlägget kommer vi titta närmare på fördelarna med att hyra in elektriker vid arbetstoppar.

Det är individerna som avgör om en verksamhet blir framgångsrik eller inte. Därför har vi på eLinked valt att fokusera på att erbjuda våra kunder individer som matchar mot ditt företags kultur och behov. För att kunna göra det behöver vi lägga ner mycket arbete på att kartlägga kandidaternas kompetens, personlighet och motivation för olika uppgifter.

Vår modell innebär att vi kan erbjuda en effektiv och flexibel lösning för dig som vill hyra in personal. Men vilka fördelar finns egentligen med att hyra in personal? Och måste det vara “antingen eller” när det gäller att hyra in eller att anställa? Det och lite till ska vi försöka svara på nu.

När är det rätt läge att hyra in elektriker?

Oavsett om det handlar om en arbetstopp, en organisationsförändring eller ett behov av en vikarie så är inhyrning av personal en flexibel lösning. Anledningarna till att behovet av att hyra in elektriker uppstår kan vara många. Kanske har ni en oväntad vakans, ett anställningsstopp eller ett generationsskifte på gång? Inom många branscher kan behovet av personal skifta snabbt. Dessutom är det inte ovanligt med verksamheter som har varierande personalbehov beroende på säsong.

En annan inte helt ovanlig situation är att du står inför en särskild satsning. Det kan exempelvis handla om ett specifikt projekt som behöver bemannas upp med särskilda resurser och kompetenser. Då kan också inhyrning av personal vara lösningen. 

Bestämmer ni er för att inte behålla personalen efter den avgränsade perioden slipper ni stå med dyr personal, samtidigt som ni har sparat mycket tid som ni hade behövt lägga på administration om ni hade genomfört en rekrytering själva.

En flexibel och kostnadseffektiv lösning

Den kanske främsta fördelen med att hyra in personal är att bemanningen sker vid behov, samt att du bara betalar för de faktiska arbetstimmar som du är i behov av. Det är alltså en kostnadseffektiv lösning. Du kan själv anpassa personalstyrkan efter de aktuella behoven, oavsett hur stora eller små de är – en flexibel lösning som inte är möjlig med fast anställd personal. Är du det minsta osäker på hur omfattande ditt personalbehov är eller hur länge du kommer behöva utökade resurser så kan du med fördel börja med att hyra in en konsult för att sedan få möjlighet att anställa personen och ta över arbetsgivaransvaret. Ett utmärkt sätt att hitta nya talanger!

När du hyr in personal får du hjälp genom hela rekryteringsprocessen och kan fokusera på din kärnverksamhet under tiden. Kandidaten anställs av oss på eLinked och vi tar hela arbetsgivaransvaret.

Inhyrd personal kan snabbt vara på plats

Behovet av kompetens kan komma plötsligt: någon blir sjuk, går på föräldraledighet eller kommer av någon annan anledning att vara borta från jobbet under en period. Ibland är det viktigt att så snabbt som möjligt hitta en ersättare. Det har du möjlighet till när du hyr in elektriker från eLinked.

Du kan även använda inhyrd personal för att överbrygga rekryteringsprocesser. När någon slutar är det inte ovanligt med en eller två månaders uppsägningstid. Det betyder oftast att någon ersättare inte finns på plats innan personen som ska sluta har lämnat verksamheten. Genom att hyra in en person under rekryteringsprocessen är det möjligt att överbrygga glappet som uppstår. På så sätt kan ni hålla uppe tempot i er verksamhet och undvika att ni förlorar kunder till konkurrenter.

En möjlighet att hitta rätt personal

Att rekrytera elektriker är inte lätt. Det vet de flesta som arbetat med rekryteringar. Det finns en rad bristyrken idag där arbetsgivarna slåss om kompetensen. När du använder dig av eLinked för dina personalbehov får du direkt tillgång till ett stort nätverk av konsulter bestående av huvudsakligen elektriker, ledande montörer och projektledare.

Att använda musklerna i ett bemanningsföretag är smart, det kommer att spara er många timmar av intervjuer och eventuella felrekryteringar. På eLinked har vi den erfarenhet och kompetens som krävs för att lyckas hitta rätt kandidat till ett specifikt uppdrag. Vi kan till och med hyra ut ett helt arbetslag till er om det behovet finns. Vi känner vår målgrupp och vet vad kandidaterna drivs av och vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Det skapar goda förutsättningar för att ni ska få inhyrd personal som verkligen trivs och gör ett bra jobb.

Inhyrd personal bidrar till verksamhetsutvecklingen

Alla verksamheter behöver utvecklas och följa med i tiden. För att göra det krävs det kompetensutveckling och en lyhördhet för hur omvärlden förändras. Här kan en mångfald av medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och färdigheter vara en stor fördel.

Inhyrd personal kommer in med nya, fräscha perspektiv och kan se på er verksamhet ur en annan vinkel. Det här bidrar till verksamhetens utveckling och kan innebära en kompetensutveckling för övrig personal. Våra kandidater är vana vid och trivs med att dela med sig av sin kunskap. På så sätt är det en långsiktig och strategisk investering i verksamhetens utveckling att hyra in personal.

Hör av dig till oss på eLinked

eLinked AB är ett växande företag. Vi hjälper till med allt från lärlingar till färdigutbildade elektriker och ledande montörer samt tjänstemän inom elbranschen, exempelvis offertingenjörer, konstruktörer, projektledare och arbetsledare. Vi utgår från er kravprofil och bistår i hela rekryteringsprocessen för att hitta den bästa möjliga kandidaten.

Hör av dig till oss om du har behov av personal så hittar vi en lösning som passar dig och dina behov!